Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 we Wrześni - Oddział Pyzdry

Szkoła zawodowa w Pyzdrach

jest szansą na dobry start i pewną przyszłość !!

62-310 Pyzdry ul. Kaliska 39

 

Szkoła zawodowa w Pyzdrach jest miejscem idealnym na start w życiu. Absolwent ZSZ uzyskuje jedynie świadectwo potwierdzające posiadanie wykształcenia ogólnego na poziomie zasadniczym. Kwalifikacje zawodowe można uzyskać zdając egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanym przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne lub zdając egzamin czeladniczy organizowany przez cechy rzemieślnicze. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. Aby uzyskać dyplom technika absolwent ZSZ musi uzyskać wykształcenie średnie oraz zdać egzaminy potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie.

 

Szkoła zawodowa to dobry wybór. Wybierając ją zaczynasz zarabiać SWOJE pierwsze pieniądze, zdobywasz cenne doświadczenie, które jest uważane za istotny warunek szukając w późniejszym etapie życia pracy.  

1

liczba wyświetleń strony
© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl